LUCKA 1. Hur du lyckas med medarbetarsamtalet

Använd medarbetarsamtalet rätt och detta kan bli ett utav dina viktigaste verktyg som chef för att styra och utveckla din verksamhet!

 

Vissa chefer upplever medarbetarsamtal som ett administrativt måste mer än som en strategiskt viktig del i sin verksamhetsutveckling. Medarbetare å andra sidan kan uppleva medarbetarsamtalet som meningslöst och förstår inte riktigt vad det syftar till.

Här kommer 6 konkreta tips för hur du lyckas få ut så mycket som möjligt ur medarbetarsamtalet.  

 

1. SÄTT ETT ÅRSHJUL 

Vi rekommenderar alltid våra kunder att man gör ett årshjul för sina HR-insatser. Detta för att mer strategiskt lägga ut när under året aktiviteterna sätts in. På så sätt kan man lättare se till att medarbetarsamtal och lönesamtal inte krockar, att man kan planera för kompetensutveckling och medarbetarundersökningar etc.

Boka in dem och förankra detta i organisationen så ingen chef missar att ha samtalet under angiven period. 

2. BLANDA INTE MEDARBETARSAMTAL MED LÖNESAMTAL

Detta är superviktigt! Medarbetarsamtal och lönesamtal är inte samma sak, punkt.

Undvik fällan att prata lönesättande i medarbetarsamtalet.  Ta inte heller upp negativa saker som kommer som en överraskning för medarbetaren (oenigheter eller misskötsel ska tas direkt när de sker, inte i medarbetarsamtalet). Självklart kan man ta upp saker som brister eller annat som inte fungerat bra men se till att göra feedbacken konstruktiv och lägg en plan på hur det kan förändras.

Det lönesättande samtalet planerar man in till en annan del av året där man motiverar justering av lön ex. baserat på prestationer utifrån satta mål. På så sätt får också medarbetaren en förståelse och ser vinning i både medarbetarsamtal och lönesamtal.

Du som chef eller verksamhetsansvarig bör i ett medarbetarsamtal komma fram till en handlingsplan med den anställde. Denna bör även båda parter skriva under. På så sätt säkerställer man att båda uppfattat samtalet och de mål som satts för året.

 

3. FÖRBEREDELSER FÖR CHEFER

Gör inte medarbetarsamtalet på slentrian. Gå igenom så att frågorna är relevanta och uppföljningsbara. Använd en samtalsmall. 

Utbilda chefer och ledare så de känner sig bekväma i att hålla samtalen. En vanlig fallgrop är att chefen pratar mer än medarbetaren och kanske inte ställer tillräckligt öppna frågor eller inte lyssnar aktivt.

En annan fallgrop är att man redan har en så pass nära relation att medarbetarsamtalet, istället för att bli en värdeskapande handlingsplan, bara mynnar ut i en trevlig pratstund. Håll dig till samtalsmallen.

 

 

4. INFORMATION TILL MEDARBETARE

Förbered även medarbetaren. Ge medarbetaren underlaget till samtalet i god tid innan så att hen kan förbereda sig på frågorna. Markera gärna vilka av frågorna som ska fyllas i av chefen och vilka som endast ska fyllas i utav medarbetaren. 

Glöm inte förankra och förklara syftet med medarbetarsamtalet och vad den anställde kan förvänta sig av dig som chef.  

Genom att medarbetaren får tid att förbereda sig ger du dem även möjlighet att påverka sin egen och verksamhetens utveckling vilket många gånger är en motivationshöjare.

 

 

5. GÖR DET UPPFÖLJNINGSBART

Glöm inte att alla insatser där medarbetare och chefer öppnar sig genererar en förväntan på att något ska ske efter. Därför är det av största vikt att samtalet varit så pass strukturerat att du som chef kan följa upp och visa att du planerar för insatser ex. kompetensutveckling eller andra mål.

Uppföljningssamtal under året är en rekommenderad insats för att följa upp de uppsatta målen.

 

6. PLATSEN FÖR SAMTALET

Det finns en vikt i att samtalet genomförs på en neutral plats och inte på chefens kontor. Gå in i samtalet med nyfikenhet och fokusera på den anställdes arbetssituation och arbetsvillkor.

Tänk på hur du inleder samtalet och hur du gestikulerar. Mycket av vår kommunikation går via kroppsspråket. Försök vara så neutral som möjligt och släpp dina förutfattade meningar. Lyssna och ta pauser om samtalet tar lång tid.

Glöm inte. Stäng av mobiler, notiser och annat som kan störa samtalet.

 

 

 LYCKA TILL OCH GLAD FÖRSTA ADVENT FRÅN OSS! 

Tårta.jpg

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor