LUCKA 2. Hur är det egentligen, måste du bevilja föräldraledigt i jul och nyår?


Det kan vara en djungel att förstå sig på alla regler kring föräldraledighet. Arbetsgivare kan ibland uppfatta det som att man måste bevilja föräldraledighet oavsett när den efterfrågas eller hur den ska tas ut. Detta stämmer inte riktigt och nu till jul och nyår kanske många ställer sig just den frågan.

julaktig.jpg


Dessa skyddsregler gäller för uttag av föräldraledighet:

  • Enligt föräldraledighetslagen ska den anställde begära ledigt minst två månader i förväg. Eller den angivna tid som är reglerad i kollektivavtal.
  • Ledigheten får delas upp på högst tre perioder varje kalenderår. Hur kan en period se ut:
    En period kan vara allt ifrån en dag upp till ett helt kalenderår. Ett exempel är att man i en ansökan begär ledigt varje måndag i ett halvår, detta räknas som en period. Kommer man sedan med en annan ansökan för en enstaka vecka, räknas det också som en period.  


Så till frågan om julledigheten.

Du har alltså rätt att neka den anställde ledighet om det är så att ansökan kommit in för sent eller om hen redan förbrukat 3 ledighetsperioder för kalenderåret.

Du har såklart alltid rätt att godkänna en ledighet även om de formella kraven inte är uppfyllda. 


Här kan du läsa mer om arbetsgivares ansvar och regler vid föräldraledighet: 

https://www.ledarna.se/din-anstallning-och-trygghet/anstalld-som-chef/ratt-till-foraldraledighet-och-annan-ledighet/

 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor