​LUCKA 3. Kan du förklara HR så man förstår, vad är ni till för och vad är det egentligen ni gör?

Under en period av mycket mingel och nätverksträffar har jag flera gånger stött på frågan, vad gör HR egentligen? Har även stött på kommentarer som att det skulle vara något nytt ”hittepå”. 

Tänkte att det är på sin plats att vi reder ut begreppet en aning och på ett enkelt sätt försöka förklara dess innebörd. Väl medveten om att HRs roll är betydligt mer komplex än den bild jag kommer ge här.


HR står för: Human Resources, mänskliga resurser
Vi som arbetar med HR är till för att hantera just de mänskliga resurserna i en organisation. En HR-funktion kan, rätt skött, ha en mycket betydande roll rent strategiskt i ett företag. HR ska vara ledning och chefer behjälpliga med sin sakkunskap inom bland annat rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, omorganisation med mera. 

Du har säkert hört det tidigare men guldklockan är inte längre ett dragplåster för att hålla anställda motiverade och stanna länge. Det krävs ett aktivt och strategiskt arbete för att skapa kulturer och strukturer som får personalen att må bra, prestera och vilja stanna kvar i ditt företag.  

Många inom HR pratar ARUBA-modellen: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla.

Det har börjat arbetas allt mer agilt med HR och detta är en spännande punkt vi kommer beröra djupare i en framtida lucka.


Varför borde din organisation, stor eller liten, arbeta löpande med HR?

Det enkla svaret är att de organisationer som satsar på att utveckla de mänskliga resurserna i organisationen har stora möjligheter att bli ledande inom sin bransch. Idag är det enkelt att kopiera olika system eller köpa in dem, därför är personalen företags viktigaste resurs för att kunna vara konkurrenskraftig. För att lyckas bra med detta är det viktigt att integrera personalidén med affärs- och verksamhetsidén.

Företag har i allra flesta fall uppsatta mål för sin verksamhet och vet vart man vill. Fokus ligger på siffror där man inte allt för sällan räknar lite slarvigt på sitt humankapital. HR kan hjälpa till att ta fram relevanta nyckeltal så man får personalarbetet uppföljningsbart. 

En fråga vi tycker man kan ställa sig är: 
Hur är vi en attraktiv arbetsgivare som använder och utvecklar våra medarbetare och deras kompetenser på bästa sätt i syfte att uppnå målen?

 


Som sagt arbetar HR väldigt brett med företagets mänskliga resurser. Skulle kunna skriva hur mycket som helst om olika begrepp inom HR-området och hur de verkar men skulle bli ett alldeles för långt inlägg.

Är du mer nyfiken på hur ett aktivt HR-arbete skulle kunna gagna er verksamhet, stor som liten, och hur ett sådant arbete kan se ut? Varmt välkommen att kontakta mig!

sandra@wixeoconsulting.se
0380-913 10

20191003_8300_webb.jpg


 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor