Lucka 5. Tiden mellan jobben - detta får ni inte missa i er rekrytering!

Det finns en kritisk period många inte tänker på när man anställer en ny medarbetare. Ni har genomfört en gedigen rekryteringsprocess som (oavsett om man skött det internt eller externt) kostat tid och pengar. Efter att kandidaten valt er och ni valt denne skrivs ett anställningskontrakt, här är alla nöjda men se upp! 

 

 

Det är lätt att man slappnar av efter att allt är påskrivet och klart men nu kommer en kritisk fas som många inte tänker på, låt inte rekryteringen gå förgäves!

Ofta har personen man anställt en uppsägningstid på sin nuvarande arbetsplats och det tar allt som oftast 2-3 månader innan kandidaten är på plats och ska påbörja sin nya anställning hos er. Tar man inte hand om kandidaten under denna uppsägningsperiod finns det risk för avhopp. Alltså att hen ångrar sig, kanske blir uppvaktad av nuvarande arbetsgivare eller helt enkelt hoppar på något annat spännande jobb som kommer ut på marknaden.

Ni har haft tät dialog under hela rekryteringsprocessen och personen känner sig smickrad för att fått erbjudande till anställning hos er. Viktigt att komma ihåg:
Håll kontakt även under mellanperioden (uppsägningstiden) för att entusiasmera kandidaten och visa att hen valt rätt som vill komma just till er. 

Ett sätt att visa sitt engagemang från arbetsgivarens sida kan vara att ge tillgång till företagets intranät eller andra dokument så kandidaten kan följa lite vad som händer på företaget och lära känna kulturen. Anordnas någon form av kick-off, gemensam lunch eller andra sociala aktiviteter under denna period är det fint att bjuda in kandidaten så hen känner sig sedd och välkommen. Allt detta underlättar sedan för introduktionen och kandidatens upplevelse och intryck av företaget. Detta då personen har fått bekanta sig med både kollegor och verksamheten. 

Observera dock att kandidaten fortfarande arbetar under sin uppsägningstid. Ge hen möjlighet att ta del av era system och sociala tillställningar men ställ inga krav! Ställs krav på aktivitet kan detta istället ha motsatt effekt.

Det absolut bästa är att kunna ge personen en introduktionsplan redan innan så hen kan förbereda sig och vet hur sin första tid på jobbet ser ut och hur man planerat för en så bra onboarding som möjligt. 

Detta kallas med ett fint ord för Preboarding. Idag finns det till och med digitala tjänster för denna process. Ni bestämmer självklart omfattningen av detta steg själva. Viktigt att ta med sig är att den går standardisera vilket kan ge stora fördelar vid en nyanställning. 


Mer om kandidatupplevelse och onboarding kommer i senare luckor. 🤶Önskar er alla en fin torsdag! 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor