LUCKA 6. Fem snabba om lönekartläggning

Lönekartläggning. Du har säkert hört det men 2017 kom ett nytt lagkrav som innebär att alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. 

Här kommer fem snabba om vad detta innebär i praktiken: 

  • Lönekartläggningen ska genomföras varje år för att säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. 
  • Det är ett lagkrav vilket kan innebära vite om det inte genomförs.
  • Om du är en arbetsgivare med minst 10 anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen. Har ni över 25 medarbetare finns ytterligare dokumentationskrav. 
  • Lönekartläggningen innebär en analys och kartläggning av själva lönesystemet och en genomgång av arbetstagarnas löner.
  • Syftar till diskrimineringslagen och den grundläggande frågan är om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning. 

Som arbetsgivare ska du regelbundet säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Det gör du med en lönekartläggningen. 

Läs mer om hur du går till väga på: 
http://e-utbildning.do.se/lonekartlaggning


Eller så kontaktar du bara någon av oss så hjälper vi er i detta arbete, välkommen! 


20191003_8277_webb.jpg

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor