LUCKA 11. Missa detta och du tappar högst troligt en blivande kund eller framtida kollega!


Vi ska förklara varför det är viktigt för dig som arbetsgivare att säkerställa en god kandidatupplevelse och hur du gör.

Går inte tjata nog: kandidatupplevelsen ÄR en del av företagets varumärke!

Det är viktigt att tänka på att era rekryteringsprocesser har en stark koppling till ert varumärke. Rekryteringsprocesser kan ge både positiva och negativa konsekvenser i framtiden helt beroende på hur ni hanterar era ansökningar och intressenter. Tänk om kandidaten är en potentiell kund i framtiden? Eller om det är en stjärnkandidat för en framtida tjänst?

En sökande kandidat som inte får ett bra intryck av ert företag eller organisation under rekryteringsprocessen kan orsaka både ett dåligt rykte och svårigheter att attrahera nya kvalificerade sökande. Det finns också studier som pekar på att så mycket som 70% av kandidater som har haft en negativ kandidatupplevelse inte är beredda att köpa företagets produkter eller tjänster efter det.


SÅ, vad förväntar sig då kandidater under en rekryteringsprocess?

  • En enkel ansökningsprocess.
  • Transparent, tydlig och återkommande kommunikation under ansökningstiden.
  • Snabb återkoppling om man inte är aktuell för tjänsten.
  • Professionell och objektiv rekryteringsmetodik för en känsla av rättvist bemötande.
  • Feedback på sin ansökan.

Något som man gärna missar idag är att utvecklingen av enkla digitala lösningar är något som påverkar nutidens och framtidens rekrytering. I takt med den digitala utvecklingen förväntar sig idag kandidater också att det ska vara enkelt att söka ett jobb. Om en ansökning uppfattas allt för tidskrävande eller krånglig kan kandidaten snabbt tappa intresset för tjänsten och uppfatta företaget som en aning omodern. Allt för ofta struntar man i att söka tjänsten då det är allt för tidskrävande och komplicerat.

En transparent, tydlig och återkommande kommunikation skapar en tillit och en känsla av kontroll hos kandidaterna under processen, vilket är av högsta vikt för att inte förlora kandidater som kanske har andra erbjudanden på bordet.

Vidare är det av högsta vikt att kandidater som är aktuella för tjänsten får samma möjligheter och förutsättningar samt att intervjufrågor som ställs känns relevanta kopplat till själva tjänsten. Detta ställer krav på rekryteringsmetodiken. Här är det bra att förklara syftet med den valda rekryteringsmetodiken för kandidaten.

Vidare är feedback väldigt viktigt för att bevara en nöjd kandidatupplevelse. Viktigt här är att återigen vara transparent och tydlig vid feedback men också vara lyhörd för återkoppling och känslor från kandidaten!


Är du nyfiken på hur vi har tagit vara på den digitala utvecklingen och en enkel ansökningsprocess i våra rekryteringar? Eller hur vi aktivt säkerställer en nöjd kandidatupplevelse och företagets varumärke?

Då berättar vi gärna mer!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor