LUCKA 17. Varför måste du som håller i intervjuer lära dig intervjuteknik?


Jo för ditt agerande påverkar i mycket stor utsträckning utfallet av intervjun!  

Du kallar in till intervju av en anledning, du önskar veta mer om någon eller något. Men under en intervju så kommer kandidaten även bedöma dig eller företaget du rekryterar åt vilket innebär att ditt bemötande är indirekt marknadsföring för företaget i fråga. Därför är det helt avgörande vad du som håller i intervjun ställer för frågor och hur du agerar.

 

Därför vill vi idag skicka med några korta råd om vad du bör och inte bör göra.   


Undvik att….

… ge en företagspresentation på 20 min innan du påbörjar intervjun.

… verka ointresserad genom att vara dåligt påläst på hens ansökan.

… prata mer än vad du lyssnar på kandidaten.

… ställa ledande frågor eller avsluta de innan du fått svar på huvudfrågan.

... ställa frågor som går att besvara med Ja och Nej.

... göra kandidaten obekväm genom kroppsspråk som talar för ointresse eller maktskillnad.  

 

Tänk på att:

  • Vara förbered inför intervjun, för att göra ett professionell och rättvist intryck och bedömning.
  • Ställ en fråga i taget så att kandidaten har rätt fokus, undvik därför dubbelfrågor. 
  • Ställ öppna frågor så kandidaten kan utveckla sina svar.  
  • Ställ följdfrågor, men håll de relevanta till huvudfrågan. Låt inte frågan gå förbi innan du fått svar på det du egentligen vill veta.
  • Lyssna, lyssna, lyssna. Våga låt det vara tyst till och från, då kommer ofta svaren förr eller senare och det visar att du som intervjuare är bekväm och avslappnad.

 


Vi använder en intervjuteknik som kallas för STAR-metoden i våra intervjuer. Denna metod strukturerar upp intervjun och fokuserar på konkreta händelser eller erfarenheter kopplat till frågan. 

STAR står för Situation, Task, Action, Result. 

Eftersom vi också arbetar kompetensbaserat gör vi frågor utefter relevant tjänst för varje efterfrågad kompetens.  Frågorna ställs baserat på kompetenserna utifrån de fyra bokstäverna i STAR-modellen.

 

Exempel. Om vi vill veta mer kring kandidatens kompetens i flexibilitet skulle frågorna kunna se ut som följer.

S: Har du behövt gå igenom några stora förändringar i samband med ditt arbete? T: Vad var din roll i denna förändring?

A: Hur hanterade du det?

R: Vad ledde ditt sätt att agera till? Det viktigaste vi tycker man ska ta med sig är att tänka till kring syftet med en intervju och förstå att hur man genomför en intervju kommer ha stor inverkan på utfallet!

Det viktigaste vi tycker man ska ta med sig är att tänka till i vilket syfte man gör intervjun och att hur man genomför den kommer ha stor inverkan på utfallet. 


Lycka till med kommande intervjuer!


Vi hjälper gärna till med både frågor om intervjuteknik och hela rekryteringar! Kontakta oss så berättar vi mer. 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor