LUCKA 18. Expansionsplaner? – Då är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare!


Som känt är kompetens idag en bristvara, men troligen också det viktigaste för era expansionsplaner. Det är därför extra viktigt att idag våga lägga resurser på personalarbete för att bevara redan existerande kompetens och att attrahera nya tillskott för att kunna utveckla företaget och nå uppsatta verksamhetsmål! 

 

Så, vad är idag viktigast för medarbetare vid val av arbetsgivare? Här är de tre mest värderade beståndsdelarna!

 

  • Undersökningar visar på att goda relationer och god social arbetsmiljö på arbetsplatsen är av största vikt för dagens medarbetare.
  • Lön och förmåner är en annan viktig faktor som medarbetare värderar högt.
  • Bra chef och ledarskap är den tredje faktorn som medarbetare ser till vid val av arbetsgivare.


Det visar sig att mer än hälften av medverkande i en undersökning värderar goda relationer med kollegor som den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare, vilket självklart är viktigt att vara lyhörd för om du som arbetsgivare vill bevara din kompetens. Andra studier visar även på att goda relationer på arbetet är avgörande för både produktiviteten och hälsan på en arbetsplats. Det är väldigt spännande att reflektera kring värdet av god stämning på arbetet!

Så hur arbetar ni aktivt med Human Resources och den sociala arbetsmiljön på er arbetsplats idag? Det är en viktig fråga att som arbetsgivare våga ställa sig och aktivt arbeta med för att kunna växa som bolag!Lön och förmåner. Här är det viktigt att hålla sig uppdaterad och förstå vad som är viktiga förmåner för era medarbetare och framtidens kompetens i ett föränderligt samhälle. Är det en flexibel arbetsplats, friskvårdbidrag, utbildning, betald rast? Våga fråga och tänka nytt!

Hur arbetar ni med lönesättning och förmåner idag för att bevara och attrahera ny kompetens och vad får er att sticka ut från andra arbetsgivare? Kika gärna på följande länk för att inspireras av hur andra har valt att arbeta med förmåner. 

https://www.foretagande.se/loneformaner-som-inspirerar-mer-an-hog-lon


För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om att ledarskap/chefskap är en ständigt förändrande roll vilket självklart medför nya förväntningar om styrning från medarbetare. En nyligen utförd studie visar att de viktigaste egenskaperna som chef uppfattas idag vara Kompetent och Samarbetsinriktad, där den lägst värderade egenskapen var Auktoritär.

Viktigt att inte förbise den faktorn att bra ledarskap/chef är ett kännetecken för en frisk arbetsplats. Vem vill inte hålla ner på sjukskrivningar i största möjliga mån?

Det är viktigt att våga involvera personalen för att förstå vilka förväntningar de har på chefer och ledarskap och att avsätta resurser för att kompetensutveckla chefer och ledare i takt med att förväntningar förändras i samhället!

Hur arbetar ni med intern kompetensutveckling för chefer och ledare för att säkerställa att ni arbetar enhetligt med förväntningar på dagens styrning?


 

Relaterade länkar: 

 https://www.suntarbetsliv.se/forskning/sam/sociala-relationer-pa-jobbet-avgor-halsan/

https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2019/det-ar-chefens-viktigaste-egenskaper/


Vad kan vi hjälpa er med för att bli eller fortsätta vara en attraktiv arbetsplats och få ert företag att växa?

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor