LUCKA 20. Avslut, hur hanterar ni dessa och vad uppskattas av medarbetaren?

 

Vi har i tidigare luckor skrivit om vikten av bra preboarding och onboarding. För att sluta denna cirkel kommer vi nu även framhålla vikten av en väl genomförd offboarding.


Anledningen till att en medarbetare slutar kan vara många. Det kan handla om en uppsägning, antingen på medarbetarens egen begäran eller arbetsgivaren. Även andra orsaker så som att en provanställning tar slut, naturliga pensionsavgångar, avsked eller att det sker uppsägningar på grund av arbetsbrist.

 

Oavsett hur avslutet ser ut så är det ofta kopplat till väldigt starka känslor. Därför är det viktigt att sköta denna process snyggt! I de allra flesta fall handlar ett avslut om att arbetstagaren ändå har några månaders uppsägningstid. Denna period är viktig att arbetsgivaren avslutar snyggt så att medarbetaren förblir en god ambassadör även när anställningen upphör och hen går vidare.

 

Varför är detta så viktigt?

 

  • Dels är det rent praktiska saker som är viktiga. Man behöver säkerställa att den anställde inte tar med sig exempelvis data om kunder eller affärshemligheter vidare etc. Därför finns det många fördelar med att systematisera denna process.
  • På det mjuka planet är det av största vikt att få så många som möjligt att fortsatt vara goda ambassadörer för ert företag när de går vidare. Kanske önskar ni att denna person söker sig tillbaka till er eller rekommenderar ert företag till en kund eller andra kompetenser som ni önskar få in.

 

Lite tips för att lyckas:

 

  • Se till att avslutet rent juridiskt sker på rätt sätt. Gå även igenom de praktiska sakerna så som uppsägningstid, semesterersättning och sista anställningsdag.
  • Boka in tid för avslutningssamtal. Här finns väldigt mycket att vinna för båda parter. Ge feedback på arbetet som arbetstagaren kan ta med till nästa arbetsplats men passa på att ta in synpunkter från medarbetaren. Här kan man få väldigt mycket värdefull information kring förbättringsområden men också vad som funkar bra.
  • Planera överlämningen så medarbetarens arbete förvaltas.

  • Informera berörda som påverkas av avslutet. Det kan vara att IT behöver avsluta licenser mm. eller att en annan avdelning behöver ta över vissa uppgifter.
  • För att få in så mycket värdefull information som möjligt kan det vara bra att ge medarbetaren möjlighet att kunna lämna feedback anonymt. Det är inte alltid lätt att säga allt man tänkt på i ett avslutningssamtal, därför kan detta vara en väg för medarbetaren att kunna ventilera.
  • Visa uppskattning för medarbetaren och det arbete denne bedrivit så hen känner att det blir ett värdigt avslut.  En bra måttstock är att den anställde får en känsla av att ”gå vidare” istället för att ”lämna”. Tänk på att en fin avtackning är mycket värt!


 


Systematisera processen. Det finns mycket att vinna på att ha checklistor eller digitala lösningar för offboarding så man säkerställer att inget viktigt missas. En annan viktig del är att alla behandlas likvärdigt när de ska lämna.

 

Som nämnt tidigare, tänk på att goda ambassadörer är er viktigaste marknadsföring! Tack för att du läst dagens lucka. Vi på Wixeo önskar dig en riktigt fin torsdag! Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor