LUCKA 23. Nu är julen nära! HR-begrepp i dagens lucka.

hrd, hrm

Vi har pratat mycket om hur viktigt det är att arbeta med sin personal och Human Resources för att vara ett framgångsrikt företag. Vanliga begrepp som man gärna stöter på inom HR är just HRM - Human Resource Management och HRD - Human Resources Development, men det kanske inte alltid man känner sig helt hundra på vad de olika begreppen faktiskt står för. Vi tänkte därför ge er lite summering vad de olika begreppen syftar till för att lättare förstå hur de kan implementeras i det dagliga personalarbetet!

 

 

Vad står Human Resource Management för och vad syftar det till?

 

Inspirationen till begreppet Human Resource Management kommer från organisationsläran Human relations som framförde betydelsen av hur sociala normer påverkar produktionen och effektiviteten. Human relations började förstå och betona vikten av att inte se medarbetare som en maskin utan som en människa!

 

Human ses som den mjuka delen av begreppet. Här handlar det om att se den anställda som en människa med olika känslor och behov. Genom en sådan syn på den anställde förstår man vikten av att motivera, stimulera och utveckla medarbetare genom att ge rätt förutsättningar utifrån sammanhang och individer.

 

Resource handlar o andra sidan om att organisationen ser människan enbart som en resurs eller ekonomisk faktor i resultat- och balansräkning. Det syftar mer till den ”hårda delen” där man vill lära sig att hur man kan använda arbetskraft för högst effektivitet och produktivitet för ökad lönsamhet.

 

Management syftar till det strategiska ledarskapet. När man ser till det strategiska ledarskapet brukar man se till områden som ledarskapsteori, ledarförmåga, politik och utnyttjande/kontroll. Det handlar om att ha kunskaper om ledarskapsteori utifrån flera olika perspektiv, att ha förmågan att agera som ledare, att känna till och förstå informell kommunikation och oskrivna regler samt att som ledare kunna kontrollera och följa upp verksamheten i organisationen.

 

Vad står HRD - Human Resources Development för och vad syftar det till?

 

HRD bygger på hur en organisation hanterar lärande, kultur, kompetens och förändring/utveckling. Arbetet handlar om att inventera, lagra och utveckla den information, kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig inom organisationen.

 

Kompetens – För konkurrenskraftig och stadigvarande framgång är det viktigt att rätt kompetens finns hos individer och i organisationen. För att rekrytera rätt personer är det därför viktigt att inventera, lagra och utveckla kunskaper om vilken kompetens som krävs inom organisationen. 

 

Lärande – För att utvecklas som organisation är det viktigt att det existerar effektiva sätt att internt ta till sig ny teknik, nya kunskaper och nya idéer, vilket lägger stor vikt på hur lärande fungerar inom organisationen.

 

Förändring – Att acceptera förändringar och att agera istället för att reagera är en avgörande faktor hos organisationer. Förändringar är något som inte går att undgå och det är viktigt att skapa förståelse varför förändringar sker och därifrån kunna hantera det inom en organisation.

 

Kultur – Kultur styr medvetet och omedvetet processer och beteenden i organisationer vilket reflekteras ut till omvärlden!

 

Källa: Human Resource Management - Organisationens hjärta.
Av Anders Lindmark och Thomas Önnevik 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor